Оновлено
2023-05-29
10:18

ПРОГРАМА

Міжнародної онлайн конференції: «ВПЛИВ ФУТУРИСТИЧНИХ ІДЕЙ Ф.КІЗЛЄРА НА РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРНОЇ ПРАКТИКИ І ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ», присвяченої 130 річниці з дати народження Ф.  КІЗЛЕРА

Організатори: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Національний університету «Львівська політехніка», кафедра дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури.

Співорганізатори: Чернівецька обласна державна адміністрація; Чернівецька обласна організація національної спілки архітекторів України; Київський національнийо університет будівництва і архітектури, кафедра рисунка і живопису архітектурного факультету.

Організаційний комітет:

голова - ректор Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича, професор др. Роман Петришин;

заступники голови:

 • проректорка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професорка др.Тамара Марусик
 • завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», професор др. Віктор Проскуряков
 • директорка Департаменту комунікацій ЧОДА PhD Вікторія Гатрич;

вчена секретарка оргкомітету:

 • асистент кафедри архітектури та збереження об`єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО PhD к.н. Юліана Баланюк;

члени оргкомітету:

 • декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, професор др. Ігор Фодчук;
 • завідувачка кафедри архітектури та збереження об’єктів  Всесвітньої спадщини  ЮНЕСКО, професорка др. Ірина Коротун;

 

22.09.2020. Перший день, відкриття конференції, 10.00

Вітальне слово, модератор PhD н.к. Вікторія Гатрич:

док. Петришин Р.І. ректор Чернівецького  національного  Університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних  наук, професор

док. Осачук С.Д. голова ЧОДА, к.і.н, PhD

пан Богнер Петер директор Авсрійської фундації імені Фрідріха та Ліліан Кіслер у Відні (Österreichische Friedrich und Lillian Kiesler Privatstiftung)

док. Марусик Т.В. проректорка Чернівецького національного Університету імені Юрія Федьковича, професор

док. Проскуряков В.І. доктор архітектури, професор, зав. каф. дизайну архітектурного середовища НУ «Львівська політехніка»

док. Фодчук І.М. професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

пан Бойко Я.О. голова Чернівецької обласної організації Національної спілки архітекторів України (НСАО), сертифікований архітектор.

 

Початок конференції.  Модератори проф. док. Ірина Коротун, п. Наталія Ватаманюк

Початок засідання.  Модератор проф. док. Ірина Коротун

 1. 11.00. Др. Проскуряков В.І. професор, зав. каф. дизайну архітектурного середовища НУ «Львівська політехніка»; Проскуряков О.В. доцент кандидат архітектури каф. дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка»: «Футуристичні ідеї архітектора Ф.Кізлера в навчальному проектуванні Львівської архітектурної школи (на прикладі діяльності кафедри дизайну архітектурного середовища)»
 2. 11.15. п. Никирса М.Д. відмінник архівної справи, дослідниця історії міста Чернівці, Украина: «Фрідерік Кіслєр – видатний американець родом із Чернівців»
 3. 11.30. Dr. B. Grilj, гебраїст,  Австрія: «Jewish Migration from Bukovina and Galicia in Tension between Myth and statistic Facts».
 4. 11.45. PhD Aurelia Carpov, professor, Head of Architectural Department Technical University of Moldova, Chisinau: «The influence of the Chernivtsi secession in Bessarabia».
 5. 12.00. Проф. сценографії Павло Босий, Університет ім. Еджертона Райєрсона, Торонто, Онтарio, Канада: «Особливості творчого i технологічного процесу створення сценографії для вистав репертуарного театру-канадська модель».
 6. 12.15. As. Prof. Paolo Cornaglia Politecnico di Torino, Department of Architecture and Design, Italia: «Aladár Kármán and Gyula Ullmann, prominent architects of the Jewish Community in Budapest, 1896-1914»
 7. 12.30. Др.  Проскуряков В.І. професор доктор архітектури завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища НУ «Львівська політехніка»;  Чолавин Ю.Ю. студент 4 курсу кафедри дизайну архітектурного середовища  НУ «Львівська політехніка»: «Вплив ідей архітектора Кізлера на футуристичне проектування студентів кафедри дизайну архітектурного середовища (ДАС) Національного університету «Львівська політехніка»                                (на прикладі ескіз-проекту Представництва Ватикану у Львові)»
  Продовження  засідання.  Модератор п. Наталія Ватаманюк
 8. 12.45. Др. Коротун І. В. завідувачка кафедри архітектури  та збереження об’єктів  Всесвітньої спадщини  ЮНЕСКО, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича:  «Інспіративні складові архітектурно-просторових рішень  «Храму Книги» Фрідріха Кізлера та Арманда Бартоша поблизу пагорба Гіват-Рам у Західному Єрусалимі»
 9. 13.00. К.м., PhD Біленкова С.В. доцентка кафедри рисунка  і живопису архітектурного факультету Київського  національного університету  будівництва і архітектури: «Кіслерівський корреалізм у контексті формування нового змісту мовлення архітектури».
 10. 13.15. К.арх., Абрамюк І.Г. зав.каф. архітектури та містобудування Луцького національного технічного університету: «Внесок Владислава Стахоня в розвиток архітектури Волині»
 11. 13.30. Канд.арх. Гой Б. В., доцент кафедри ДАС НУ «Львівська політехніка»: «Культурно-ідеологічний аспект питання: «Кіслер чи Кізлер»?»
 12. 13.45. Канд.арх. Джигіль. Ю.Є., доцент кафедри дизайну архітектурного середовища НУ «Львівська політехніка»: «Парадокси творчості Ф. Кізлера і сучасність».
 13. 14.00. К. арх. Климко З. В., ст., кандидат архітектури, старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка»; Проскуряков О.В. доцент кандидат архітектури каф. дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка», Кубай Р.М. ст. викладач кафедри дизайну архітектурного середовища НУ «Львівська політехніка»: «Порівняння творчості всесвітньо відомих  архітектора і сценографа Ф. Кізлера і сценографа і архітектора Є. Лисика»
  14.15-14.45. Дискусія

  23.09.2020. Другий день, продовження конференції.
  Модератори: PhD Світлана Біленкова, п. Юлія Богданова

  Початок засідання.  Модератор PhD Світлана Біленкова
 14. 10.00. К.п.н. Баланюк Ю.С., ас. кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: «Вплив Фредеріка Кіслера на формування світогляду просторового мистецтва сучасності»
 15. 10.15. К.арх Гуменник І.В.,., Національний університет «Львівська політехніка»: «Роль творчого здобутку Фредеріка Кізлера в розвитку національної архітектури ландшафтних театрів»
 16. 10.30. Кан. арх. Мирослав Яців,  доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка»: «Вплив ідей Ф. Кізлера на організацію світлового середовища окремих типів сучасних громадських будівель».
 17. 10.45. п. Копиляк І.М. ст. викл. кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка»: «Архітектурні ідеї Ф. Кізлера в проектуванні сучасних культурно-видовищних об`єктів».
 18. 11.00. п. Богданова Ю. Л. Ст. викл. кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка»: «Ф. Кізлер та пошуки шляхів творенням простору в архітектурі ХХ ст.»
 19. 11.15. п. Юрійчук Р.Д. ас. кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: «Історична Батьківщина архітектора Фрідріха Кізлера»
  Продовження  засідання.  Модератор п. Юлія Богданова
 20. 11.30. п. Герич К.І., аспірант кафедри ІТА КНУБА: «Театральні конструкції Фрідріха Кізлера XX століття – прототипи архітектурних будівель XXI століття»
 21. 11.45.  п. Янчук К.В. асп. каф. ДАС НУ «ЛП»; канд.. арх.  Іванов - Костецький С.О., доц. каф. ДАС НУ «ЛП»: «Футуристичні ідеї Ф. Кізлера в проектуванні Львівської архітектурної школи»
 22. 12.00. п. Ватаманюк Н. Ю. асист. каф. містобудування та урбаністики ФАБДПМ, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: «Корреалізм Фрідріха Кізлера у сучасному мистецтві»
 23. 12.15. п. Дмитраш Ольга, магістр, асистент каф. ДАС, НУ «Львівська політехніка»: «Авторський підхід Ф. Кіслера до проектування інтер’єру культурно-видовищних будівель».
 24. 12.30. п. Бєлкіна М.Д., студентка 6 курсу, гр. Арх-19-4мн архітектурного факультету, науковий керівник: Харченко К. С., кандидат технічних наук, доцент, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури: «ІНТЕГРАЦІЯ ІДЕЇ «КОРРЕАЛІЗМУ», ЯК НАПРЯМ «РЕВІТАЛІЗАЦІЇ» ВІДПРАЦЬОВАНИХ КАР'ЄРІВ».
 25. 12.45. п. Ягольник М.В., кафедра дизайну архітектурного середовища, Національний університет «Львівська політехніка»: «Пошук критеріїв розвитку естетичної ідеології сучасної архітектури»
  13.00.-13.30. Дискусія

  Заключне слово:

Проскуряков В.І. доктор архітектури, професор, зав. каф. дизайну архітектурного середовища НУ «Львівська політехніка»

Коротун І. В. докторка архітектури, завідувачка кафедри архітектури та збереження об’єктів  Всесвітньої спадщини  ЮНЕСКО, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterА"s@тGцchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.