Оновлено
2023-03-24
10:14

Новини та оголошення

 Архів новин


2020-06-09 19:18:00
Інформація про Енерго-інноваційний ХАБ 

 

  В результаті конкурсу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича разом з двома іншими українськими вищими навчальними закладами (Державним вищим навчальним закладом «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро); Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків)), отримав сертифікат на створення Енерго-інноваційного ХАБу, який слугуватиме платформою для навчальних та просвітницьких заходів у сфері енергоефективності в рамках компоненту «Професійні кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) за дорученням Уряду Німеччини.

 

  Реалізація проекту починається 09.10.2019 та завершується 30.06.2020 р.

 

  Мета проєкту: створити на базі Енерго-іноваційного ХАБу простір для навчання, співпраці, обміну досвідом, демонстрації та популяризації ідей у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, захисту навколишнього середовища та пом’якшення наслідків зміни клімату; розробити моделі співпраці між закладами вищої і професійно-технічної освіти, школами та бізнесом для підготовки фахівців будівельної сфери зі знаннями та навичками впровадження енергоефективних технологій

  Цільова аудиторія: ВНЗ, заклади ПТО, ЗВО, школи, виробничі підприємства будівельної сфери, органи місцевої влади.

 

  Програма реалізації спільного проектного заходу базується на:

  Меморандумі від 06.12.2019р. між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Громадською організацією “Школа енергоефективності».

 

  Учасники проекту та їх завдання:

  Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ:

 • забезпечує здатність відповідних суб’єктів та цільових груп в Україні до створення сучасного інформаційно-технологічного навчального простору;
 • сприяє формуванню суспільних змін та сталого енергетичного розвитку шляхом адаптації та поширення кращих міжнародних практик та навчальних матеріалів для різних цільових груп: студентів професійних навчальних закладів, молоді, школярів;
 • організовує та проводить вебінари, тренінги та інформаційні тури з теми проекту;
 • здійснює консультування всіх зацікавлених сторін з питань енергоефективності.
 • бере участь в організації та проведенні тренінгів з теми проекту.

 

  ГО “Школа енергоефективності”:

 • впроваджує план заходів інформаційної та організаційної підтримки створенню Енерго-інноваційних ХАБів на базі університетів;
 • закуповує технічне обладнання для Енерго-інноваційного ХАБу та передає його університетам;
 • сприяє інтеграції Енерго-інноваційного ХАБу з інтерактивним мобільним додатком “Кліматичні краплі” та технологією Енергетичного моделювання (інструмент ІСЕ).

 

  Університети ( Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці); Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро); Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків)  створюють Енерго-інноваційні ХАБи, які:

 • будуть виконувати роль осередку новітніх знань;
 • демонструватимуть новітні матеріали, технології та обладнання в сфері енергоефективності;
 • стануть платформою для навчальних та просвітницьких заходів в сфері енергоефективності;
 • будуть центром знайомства та комунікації роботодавців та потенційних працівників.

 

  Енерго-інноваційний ХАБ у м. Чернівці охоплює два центри: науково-навчальний на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та інженерно-технологічний ХАБ «Constructor» бізнес-партнера ТОВ "Технопропозиція», співпраця між якими здійснюється на основі Договору про співпрацю  в рамках реалізації спільного проектного заходу: «Енерго-інноваційний ХАБ – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців для сфери енергоефективності»

 

  Основні функції ХАБу:

 • демо-зона енергоефективності – осередок новітніх знань і місце демонстрації новітніх матеріалів, технологій та обладнання в сфері енергоефективності;
 • доведення широким колам населення максимум знань про необхідність і можливість енергозбереження в різних сферах життєдіяльності людини;
 • організація платформи для навчальних та просвітницьких заходів в сфері енергоефективності;
 • створення центру знайомства та комунікації роботодавців та потенційних працівників.
 • забезпечення  практичного впровадження завдань енергоефективності в будівництві на базі оснащеної лабораторії контролю енерговитрат та енергосертифікації.

 

  Партнери енерго-іноваційного ХАБу: 

  Навчальні заклади:

 • ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж";
 • Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки;
 • ДПТНЗ «Чернівецький професійний будівельний ліцей»

  Державні та громадські організації:

 • управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради;
 • управління містобудування та архітектури Чернівецької обласної адміністрації;
 • місцева організація Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області;
 • місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві у Чернівецькій області».

 

  Очікувані результати

  Проект передбачає (згідно з поданою заявою), досягнення таких результатів:

 • створення на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва лабораторії з контролю (невиправданих, негосподарських, неперед-бачуваних) енерговитрат, а також для реалізації ефективних заходів щодо економії енергоносіїв;
 • розробка навчальних матеріалів за темою енергоефективності для впровадження їх у закладах шкільної, професійно-технічної освіти та Університетах в інших регіонах України. 
 • створення спільно з бізнес-партнером «Constructor» інноваційного центру, що стане точкою взаємодії і самореалізації дизайнерів, архітекторів, проектантів, будівельників, підприємців та інших представників будівельно-інженерної індустрії, які створюють та впроваджують у життя, енергоефективні технології в будівництві та побуті.

 

  Університет спільно із бізнес-партнером «Constructor», закладами професійно-технічної та шкільної освіти для дітей та молоді, а також з організаціями громадянського суспільства та державними органами управління буде розробляти та впроваджувати навчальні матеріали з енергоефективності.

  В залежності від наявних потреб можуть бути реалізовані наступні заходи:

 • тренінги з питань енергоефективності та змін клімату, для організації яких і формування відповідної діалогової платформи буде створено робочі групи в Університеті та «Constructor», професійно-технічних училищах та школах;
 • презентації результатів та досягнень сучасних технологій на всіх етапах впровадження енергоефективних проектів на базі створеного Енерго-інноваційного Хабу;
 • семінари, хакатони, інформаційні тури та воркшопи з демонстраціями на конкретних прикладах економічного ефекту окремих технологій з енергозбереження (використання сучасних матеріалів у будівництві, архітектурному проектуванню «мудрих» замкнутого циклу використання будівель і т.д.

 

  Команди енерго-іноваційного  ХАБу (м. Чернівці):

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

  Федорцов Дмитро Георгійович, координатор проекту, проректор з адміністративно-господарської роботи, d.fedortsov@ЦЂ@<§Kchnu.edu.ua;

  Фодчук Ігор Михайлович, керівник енерго-іноваційного ХАБу, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, ifodchuk@ЦЂ@<§Kukr.net, i.fodchuk@ЦЂ@<§Kchnu.edu.ua

 

  Бізнес-партнер інженерно-технологічний ХАБ «Constructor» ТОВ "Технопропозиція»:

  Руденко Степан Валерійович, координатор проекту інженерно-технологічного ХАБу «Constructor», rudenkostepan@ЦЂ@<§Kgmail.com;

  Порчук Марія Дмитрівна, радник мера м.Чернівці, менеджер із зв’язків з міською владою, maria.porchuk@ЦЂ@<§Kgmail.com

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@ЦЂ@<§Kchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.