Оновлено
2023-03-24
10:14

Новини та оголошення

 Архів новин


2020-11-18 11:00:00
ЗВІТ 

ЗВІТ

діяльності  Ігоря ФОДЧУКА за сферами освітньої, наукової та

навчальної діяльності факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва у період  2013-2020 років

 

1. Підвищення кваліфікації. Розширення професійних компетентностей.

1.1. З 1 грудня 2016 року по 1 червня 2017 року пройшов піврічне підвищення кваліфікації на кафедрі інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва на архітектури. Тема стажування «Сучасні інформаційні технології в архітектурі». (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02070909 №136-17 від 1.06.2017 року)  . Це відповідає Ліцензійним умовам (Постанова  КМ №347 від 10.05.2018 року), щодо навчально-педагогічних фахівців, які за базовою освітою не відповідають профілю спеціальності.

1.2. У складі авторів з кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва на архітектури підготовлено до друку у 2020 році навчальний посібник «Інформаційні технології в архітектурі та будівництві»

1.3. В особі декана ФАБДПМ отримав відзнаку «Заслужений діяч науки і техніки України (2015)» та відзначений Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» (свідоцтво №012 від 26.04.2017 року)

 

 2. Ліцензійно-акредитаційна діяльність

Безпосередня участь на усіх етапах становлення факультету: ліцензування та акредитація всіх освітніх рівнів від бакалавра до магістра (191 Архітектура та містобудування (магістри - 2017р.); 192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалаврат -2020р.); 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (магістри -2019р)) ; вступних компаніях, міжнародних проектах  (DAAD, ERAZMUS, GIZ) та ін.

Всього підготовлено 25 ліцензійно-акредитаційних справ у період з 2007  по 2020рр.

 

 3. Наукова діяльність за науковими темами кафедр факультету

3.1 Є ініціатором запровадження наукової діяльності кафедри будівництва «Дослідження фізико-хімічних нанопроцесів структурної релаксації та старіння високоміцних бетонів з комплексними модифікаторами нової генерації та методів їх діагностики».

За 2015-2020 роки зі співробітникам кафедри будівництва та кафедри містобудування та урбаністики опубліковано 14 статей ( всього – понад 40), які входять до науково-метричної бази  SCOPUS (додаток 1) та три патенти на корисну модель

         3.2. Є науковим керівником кандидатської дисертації асистента кафедри будівництва Сумарюка О.В. «Вплив поліфункціональних наномодифікаторів на мікроструктуру бетонних композитів високої міцності і щільності» ( спеціальність 01.04.07 –  (дисертація прийнята до розгляду в спецраду Д76.051.01).

3.3.   Наразі науковий керівник НДР «Нові підходи у розвитку структурно-чутливої Х-променевої спектрометрії та дифрактометрії складних кристалічних сполук, тонкоплівкових та нанорозмірних шаруватих систем» (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018 р. №1223, 2019-2021 рр.,) (проект виконується)

3.4. Є Ініціатором запровадження нових 3D цифрових технологій та принципів побудови тривимірних моделей об’єктів на основі зображень будівель за допомогою методу фотограмметрії (кафедра містобудування та урбаністики)

 

 4.   Співкерівник низки міжнародних проектів, які виконувались і продовжуються  на факультеті:

4.1. Німецько-українського проекту співпраці вищих навчальних закладів Чернівці – Любек "Партнерство в рамках історичної частини міста" (Німецька служба академічних обмінів DAAD, 2013-2016рр) – (http://www.ukraine-bauen.de/home/;

4.2. Проекту ERASMUS + з партнерами Брандербурського університету технологій у м.Котбус (Німеччина) (interof.chnu.edu.ua; http://www.b-tu.de/) (2018-2020рр. проект виконується).

4.3. Проекту ERASMUS + з партнерами Університету прикладних наук у м.Любек (Німеччина): interof.chnu.edu.ua; http://www.b-tu.de/ (2019-2021рр. проект виконується)

4.4. З 2016 року в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" за підтримки німецького представництва Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)  - розробка і запровадження навчальної освітньої програми для магістрів архітекторів за спеціалізацією "Міське планування", а також впровадження енергоефективних технологій у будівельній сфері (з 2019 року)

4.5. У червні 2020 року на факультеті створено Енерго-інноваційний Хаб, реалізація якого здійснюватиметься у рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні» за фінансової підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Тут буде реалізована модель співпраці між закладами вищої, професійно-технічної освіти, школами та бізнесом з метою підготовки фахівців будівельної сфери зі знаннями та навичками впровадження енергоефективних технологій.

Наразі керівник Енерго-інноваційного ХАБу.

 

5. Організація ряду наукових конференцій, семінарів, міжнародних архітектурних воркшопів, форумів та інших заходів за участю Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області та будівельних фірм.

5.1. У 2016 році у стінах Чернівецького національного університету  проходив 25 Міжнародний огляд – конкурс дипломних проектів в якому студенти факультету отримали 7 дипломів – І ступеня, 7 дипломів –ІІ ступеня та 1 диплом – ІІІ ступеня.

5.2. Всього за весь період участі в огляд-конкурсах (з 2012 року) студенти архітектори бакалаври та магістри здобули: 1 диплом – Гран прі, 28 дипломів І-го ступеня, 19 дипломів ІІ-го ступеня та 2 дипломи ІІІ-го ступеня

 

6. Угоди, договори, меморандуми про співпрацю з ВНЗ

6.1. Ініціатор налагодження навчально-науково-методичної співпраці з провідними вищими закладами України, зокрема, з: Національним університетом «Львівська Політехніка», Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Національним університетом водного господарства та природокористування (Рівне), Харківським національним університетом міського господарства ім.О.М.Бекетова, Придніпровською державною академією будівництва та архітектури (м.Дніпро), а також заключено меморандум про співпрацю Укравтодором.

6.2. Угоди з провідними будівельними фірмами, а також Чернівецькими обласними організаціями Національної спілки архітекторів та художників України, угоду про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці з метою: реалізації спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних проектах міста); сприянню розвитку та популяризації архітектури міста, об'єднання зусиль по вирішенню творчих та соціально-економічних питань м. Чернівці.

6.3. Створено навчальні комплекси для реалізації  взаємовигідної ступеневої освітньої діяльності з: Чернівецьким фаховим політехнічним коледжем, Чернівецьким вищим училищем радіоелектроніки, Чернівецьким будівельним професійним училищем, Вижницьким фаховим коледжем мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка та ін.

6.4. Брав активну участь у створенні «Виставкової зали» для демонстрації творчих та мистецьких витворів та виробів студентів та викладачів кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

 

7. Матеріально-технічне забезпечення

7.1. Активна участь щодо створення належного матеріально-технічного забезпечення, яке на сьогодні достатнє для здійснення навчальної діяльності з підготовки фахівців за всіма спеціальностями, зокрема; навчальні аудиторії та лабораторії; 3 комп’ютерні класи, 2 науково-навчальні-дослідні лабораторії.

Комп’ютерний парк налічує понад 40 шт. В усіх лабораторіях забезпечений доступ  до системи безпровідного зв’язку Wi-Fi.

7.2. Отримане за кошти міжнародних проектів DAAD та GIZ обладнання дозволяє створити та атестувати дві науково-дослідні лабораторії «Діагностика будівельних матеріалів та конструкцій» та «Контролю енерговитрат».

Положення про науково-навчальну-дослідну лабораторію «Діагностика будівельних матеріалів та конструкцій» затверджена Вченою радою університету (протокол №9 від 29.09.2020р.)

 

8. Плани на  майбутнє.

8.1. Розроблено проєкт стратегічного плану розвитку факультету АБДПМ на 2021-2024 роки (Додаток 2).

 

Підтвердження наведеним даним можна найти на сайті факультету.

 

Додаток 1

НАУКОВИЙ ДОРОБОК   Фодчука І.М.

який відповідає профілям наукової тематики кафедри будівництва та кафедри містобудування та урбаністики

(в рамках НДР: Дослідження фізико-хімічних нанопроцесів структурної релаксації та старіння високоміцних бетонів з комплексними модифікаторами нової генерації та методів їх діагностики)

(за останні 5 років (2015-2020))

1. Розділи монографій, що опубліковані у закордонних виданнях:

S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk. Method of calculation of averaged digital image profiles by envelopes as the conic sections  // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – P.204-212. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_21. (Обчислення усереднених профілів зображень за допомогою огинаючих); https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_21

 2. Монографії:

1. Борча М.Д., Ткач В.М., Фодчук І.М., Новіков Н.Н. Дифракція зворотньо розсіяних електронів (метод Кікучі) як інструмент структурної діагностики у матеріалознавстві / Чернівці : "Рута", 2016. – 196 с

 3. Підготовлено до друку підручник: «Інформаційні технології в архітектурі та будівництві»

Автори: Товбич В.,  Сазонов К., Левченко О., Фодчук І. та ін.

 4. Науковий консультант дисертації доктора наук:

Баловсяка С.В. Багатомасштабні методи та засоби обробки і розпізнавання сигналів: Дис. … доктора технічних наук, спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці, ЧНУ, захищена 7 червня у 2019р.  в спеціалізованій Раді  Д 05.052.01 Вінницького національного технічного університету.

 5.  Науковий керівник поданої до захисту дисертації (кандидата наук):

Сумарюк О.В. «Вплив поліфункціональних наномодифікаторів на мікроструктуру бетонних композитів високої міцності і щільності» ( спеціальність 01.04.07 – 2018 р. (дисертація прийнята до розгляду в спецраду Д76.051.01).

 

Перелік основних статей та патентів

2020

1. Sumariuk O.V., Romankevych V.F., Halunka O.D., Kutsyk O.V., Polevetsky V.V., Novikov S.M., Fodchuk I.M. Influence of Polyfunctional Nanomodificators on the Microstructure of Concrete Composites of High Strength and Density (Сумарюк О.В., Романкевич В.Ф., Галунка О.Д., Куцик О.В., Полевецький В.В., Новіков С.М., Фодчук І.М. Вплив поліфункціональних наномодифікаторів на мікроструктуру бетонних композитів високої міцності і щільності) // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. – Vol.21, No.1. – Р.19-26.

2019

2. > I.M. Fodchuk< Method of calculation of averaged digital image profiles by envelopes as the conic sections / S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – P.204-212. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_21. (обчислення усереднених профілів зображень за допомогою огинаючих); https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_21

3. >И.М. Фодчук< Анализ рентгеновских муаровых изображений деформированных кристаллов по радиальным распределениям энерге-тического спектра Фурье / С.В. Баловсяк, С.Н. Новиков, И.М. Фодчук, И.В. Яремчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – т.41, №3. –C. 389-402. (IF – 0,33)/ https://mfint.imp.kiev.ua/article/v41/i03/MFiNT.41.0389.pdf

4. А.В. Сумарюк, И.И. Гуцуляк, В.В. Михайлович, В.Ф. Романкевич, Ю.Т. Роман, И.М. Фодчук. Влияние микроструктуры изломов бетона на прочность бетонных композитов высокой структурной прочности и плотности // Наносистеми, наноматериали, нанотехнологии. – 2019. 17(4), pp. 103-115 IF (Scopus) =0.196) /http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html

5. О.Л. Маслянчук, Т.И. Микитюк, И.М. Фодчук. Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктуры CdS/CdMgTe для тандемных солнечных элементов //Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2019. 17(4), pp. 117-128 IF (Scopus) =0.196)

http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html

6. S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk, O.P. Kroitor, Kh.S.Odaiska, O.O. Pshenychnyi, A.Kotyra, and A.Abisheva. Adaptive oriented filtration of digital images in the spatial domain // Proc. SPIE 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019, 111761A (6 November 2019).  https://doi.org/10.1117/12.2537165

2018

7. >Фодчук И.М.< Перспективы получения ультрапрочных бетонных композитов введением полифункциональных наномодификаторов / Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф., Фодчук И.М. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2018. 16(1), pp. 117-128

http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html IF (Scopus) =0.196

8. Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф., Роман Ю.Т., Фодчук И.М., Ткач В.Н. Бетонные композиты высокой структурной прочности и плотности, модифицированные комплексом мелкодисперсных добавок на основе микрокремнезема и метакаолина // Наносистеми, наноматериали, нанотехнологии. – 2018. 16(1), pp. 103-115. IF (Scopus) =0.196

http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html

9. > І.М. Фодчук< Визначення локальних деформацій в околі зварного шва нікелевого сплаву за даними енергетичних Фур’є спектрів картин Кікучі / М.Д. Борча, М.С. Солодкий, С.В. Баловсяк, І.М. Фодчук, А.Р. Кузьмін, В.М. Ткач, К.А. Ющенко, А.В. Звягінцева // Фізика і хімія твердого тіла. – 2018. –Т.18, №4. – С.307-312. / http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view/3384

 

2017

10. >И.М. Фодчук< Новые подходы анализа рентгеновских дифрактограмм на основе вейвлет-преобразований / И.М. Фодчук, Ю.Т. Роман, С.В. Баловсяк // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017. – т.39,  №7. – С. 855-863./ http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i07/0855.html

11. Патент на корисну модель 121378  Україна, МПК (2017.01), G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/00 (2006/01), G06T 17/17 (2006/01). Спосіб визначення величини деформаційних полів кристалу на основі Х-променевого муарового зображення в кремнієвому LLL-інтерферометрі / Баловсяк С.В., Литвин П.М., Фодчук І.М., Яремчук І.В.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201702011; заяв. 02.03.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23/2017.

http://uapatents.com/10-104335-sposib-viznachennya-seredno-arifmetichno-visoti-nerivnostejj-poverkhni-kristalu-metodom-povnogo-zovnishnogo-vidbivannya-kh-promeniv.html

12. >И.М. Фодчук< Воспроизведение оcтаточного деформационного поля в кристалле-анализаторе LLL-интерферометра / И.М. Фодчук, С.Н. Новиков, И.В. Яремчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т.38, №3. – С. 389-403. (IF – 0,33).

http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i03/0389.html

13. >Фодчук И.М.< Распределения локальних деформацій в окрестности трещин в сварном шве Ni-Cr-Fe по данням дифракции обратно-рассеянных электр  Назад

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastera§L[@Ь»Џchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.