ќновлено
2023-03-29
12:37

Ќовини та оголошенн€

 јрх≥в новин


2017-11-07 12:43:00
—ем≥нар 
  2 листопада в „ервон≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича проводивс€ науково-практичний сем≥нар дл€ спец≥ал≥ст≥в буд≥вельноњ галуз≥ на тему: «¬изначенн€ вартост≥ буд≥вельно-монтажних ≥ ремонтно-буд≥вельних роб≥т ≥з застосуванн€м сучасних матер≥ал≥в ≥ технолог≥й. ќс≥нь 2017».

  ќрган≥заторами науково-практичного сем≥нару були: «ј¬ -—озидатель»       (м. ƒн≥пропетровськ),  ƒѕ Ќауково-досл≥дний ≥нститут буд≥вельного виробництва (м.  ињв), «≤нкомсерв≥с» (м.  ињв), ѕѕ «Ѕуд≥вництво - сучасн≥ технолог≥њ», ѕѕ «——Ѕ ≈лектрон≥кс».

  ¬ сем≥нар≥ брали участь представники науково-виробничих ф≥рм, викладач≥ та студенти факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва.

  ¬ступним словом сем≥нар в≥дкрив декан факультету арх≥тектури, буд≥в-ництва та декоративно-прикладного мистецтва ‘одчук ≤гор ћихайлович.

  Ќа  сем≥нар≥ розгл€дались питанн€ огл€ду останн≥х законодавчих акт≥в в сфер≥ ц≥ноутворенн€ у буд≥вництв≥, перспективи реформуванн€ визначенн€ вартост≥ буд≥вництва, анал≥з поточних ц≥н на ринку буд≥вельних матер≥ал≥в, вироб≥в та конструкц≥й в рег≥он≥ при складанн≥ проектно-кошторисноњ документац≥њ, догов≥рноњ ц≥ни, акт≥в виконанн€ буд≥вельних роб≥т. ƒопов≥дав —≥чний —. Ѕ. – кер≥вник ћ÷ «Ѕуд≥вництво - сучасн≥ технолог≥њ» (м. ≤вано-‘ранк≥вськ). “акож розгл€дались особливост≥ проходженн€ експертизи, типов≥ помилки та захист кошторису. ƒопов≥дав представник ј”÷ «“ераконсалт» м. Ћьв≥в √оловачов ќ. ќ. 

  ѕро особливост≥ проведенн€ тендерних процедур на виконанн€ буд≥вельних роб≥т зг≥дно нового законодавства у систем≥ «ѕрозорро» та ≥нших електронних майданчиках розпов≥дав —≥мка ћ. ќ. – голова правл≥нн€ √ќ «÷ентр громадського мон≥торингу ≥ досл≥джень» м. Ћьв≥в. ячменова ё.¬. виступила ≥з темою «ѕор€док розрахунку розм≥ру кошторисноњ зароб≥тноњ плати, €кий враховуЇтьс€ при визначенн≥ вартост≥ буд≥вництва об’Їкт≥в».

   р≥м того, на науково-практичному сем≥нар≥ проводивс€ майстер-клас програмного кошторисного комплексу ј¬ -5.

  ћайстер-клас пров≥в √оловачов ќ. ќ., €кий продемонстрував нов≥ функц≥њ програми.

  ѕо зак≥нченню сем≥нару учасники отримували ≥менний сертиф≥кат. 

  ћетою сем≥нару було п≥двищенн€ р≥вн€ квал≥ф≥кац≥њ спец≥ал≥ст≥в буд≥вельноњ галуз≥, ≥нформуванн€ про сучасн≥ методи визначенн€ та контролю вартост≥ буд≥вельних роб≥т на стад≥њ проектуванн€ та в процес≥ буд≥вництва; про нову нормативну базу з проектуванн€, буд≥вництва, контролю виконанн€ та визначенн€ вартост≥ роб≥т; про нов≥тн≥ методи та технолог≥њ виконанн€ проектних роб≥т ≥ буд≥вництва, њх плануванн€, управл≥нн€ та обл≥ку.

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster≈пс@"ШAƒ‘ђchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.