Оновлено
2023-05-29
10:18

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про факультет
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

  Історія факультету розпочинається з 2008 року, коли рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №70 від 28.03.2008р.) Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича було надано право на підготовку бакалаврів за напрямками 6.060101 "Будівництво" та 6.060102 "Архітектура" (галузь знань 0601 "Будівництво та архітектура") і здійснено перший набір абітурієнтів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста.

  Перший випуск будівельників спеціалістів та магістрів зі спеціальності "Промислове і цивільне будівництво" відбувся у 2012; архітекторів спеціалістів зі спеціальності "Архітектура будівель і споруд" у 2013, а магістрів у 2017; бакалаврів з декоративно-прикладного мистецтва - у 2005, а мистецтвознавців магістрів зі спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" у 2018 роках.

  У вересні 2013 року на базі загальноуніверситетської кафедри архітектури та будівництва і факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в м. Вижниця утворено факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва в складі кафедр архітектури, будівництва, а також образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. У тому ж році деканом факультету обрано доктора фізико-математичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Фодчука І.М., який брав активну участь на усіх етапах становлення спеціальностей факультету: ліцензування та акредитація всіх освітніх рівнів від бакалавра до магістра, вступних компаніях, міжнародних проектах  (DAAD, ERAZMUS, GIZ) та ін.

  У 2018 році на базі кафедри архітектури утворено кафедру архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (завідувач - доктор архітектури, професор Коротун І.В.) і кафедру містобудування та урбаністики (завідувач - кандидат педагогічних наук, доцент Хілько І.О.).

  У травні 2019 року на основі творчих здобутків кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва (завідувач - Заслужений майстер народної творчості України, доцент Курик Д.М.) відбулось відкриття Виставкової зали Чернівецького національного університету, у якій представлені експонати з п’яти спеціалізацій: художня обробка металу, художня вишивка, моделювання та конструювання одягу, художній розпис, художній текстиль, художня обробка дерева.

  Факультет створений з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть забезпечувати виконання інженерно-конструктивних, архітектурно-проектувальних та дизайнерських рішень в галузі будівництва.

  Наразі на факультеті здійснюється освітня діяльність за такими акредитованими спеціальностями:

  191 Архітектура та містобудування  (освітньо рівні: бакалавр, магістр (очна форма навчання):

  фахова кваліфікація: архітектор, архітектор-проектувальник; дизайнер інтер’єру та екстер’єру; графічний дизайнер; архітектор-реставратор;

  192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітні рівні: бакалавр, магістр (очна та заочна форма навчання):

  фахова кваліфікація: інженер-будівельник, інженер-конструктор; інженер-кошторисник; інженер-технолог;

  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр (очна та заочна форма навчання):

  фахова кваліфікація: мистецтвознавець.

 

  На кафедрі архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та кафедрі містобудування та урбаністики, здійснюється наукова та навчальна діяльність за освітнім рівнем бакалавра та магістра зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування  за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами (фахова кваліфікація - архітектор, архітектор -проектувальник; дизайнер інтер’єру та екстер’єру; графічний дизайнер; архітектор-реставратор). Навчальний процес тут забезпечують професори, доктори архітектури,  технічних та фізико-математичних наук (Фодчук І.М.), доценти, кандидати архітектури та фізико-математичних наук (Варвус І.А., Заплітний Р.А., Каземірський Т.А., Гарабажів Я.Д.), а також Заслужений художник України (Салевич І.М.), провідні архітектори (Гомонович С.С., Горбачова Н.П., Бойко О.А.), відомі художники (Літвінов О.С., Твердохліб Ю.В.), асистенти, які подали до захисту кандидатські дисертації (Юрійчук Р.Д., Романкевич В.Ф.), асистенти (Волощук Я.П., Сідлецька О.О., Овсієнко О., Рязанова К., Собко Ю., Данилюк Н.) та аспіранти (Довганюк А.І., Ватаманюк Н В.).

  До навчального процесу залучаються провідні практикуючі архітектори та будівельники міста та області. Застосування практичних навичок студентів забезпечують навчально-наукові лабораторії «Комп’ютерного та автоматизованого проектування», спеціалізовані аудиторії макетування, скульптури, рисунку, живопису та інші. Використовується і навчально-педагогічний та науковий потенціал інших факультетів та університетів.

  Студенти кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і кафедри містобудування та урбаністики щорічно приймають участь у різних конкурсах, воркшопах виставках, конференціях.

  У 2016 році у стінах Чернівецького національного університету  проходив 25 Міжнародний огляд – конкурс дипломних проектів в якому студенти факультету отримали 7 дипломів – І ступеня, 7 дипломів –ІІ ступеня та 1 диплом – ІІІ ступеня.

  Всього за весь період участі в огляд-конкурсах (з 2012 року) студенти архітектори бакалаври та магістри здобули: 1 диплом – Гран прі, 28 дипломів І-го ступеня, 19 дипломів ІІ-го ступеня та 2 дипломи ІІІ-го ступеня.

 

  На кафедрі будівництва (завідувач доктор фізико-математичних наук, доцент Новіков С.М.) наукову та навчальну діяльність за освітнім рівнем бакалавра та магістра зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія   за освітньо-професійною та освітньо-науковими програмами (фахова кваліфікація – інженер - будівельник, інженер-конструктор; інженер-кошторисник; інженер - технолог) забезпечують професори, доктори технічних та фізико-математичних наук, доценти, кандидати архітектури, технічних (Полеветський В.В.) та фізико-математичних наук (Варвус І.А., Струк А.Я., Гарабажів Я.Д.), а також, асистенти, які подали до захисту кандидатські дисертації (Янчук І.В., Сумарюк О.В., Собко Ю.Т., Новак Є.О., Куцик О., Шевчук А.), аспіранти (Галунка О.Д., Лека Д.).

  На кафедрі будівництва функціонують навчально-наукові лабораторії «Діагностики будівельних матеріалів і конструкцій», «Опору матеріалів», «Будівельної фізики».

  З 2017 року на кафедрі будівництва виконувалась НДР «Дослідження фізико-хімічних нанопроцесів структурної релаксації та старіння високоміцних бетонів з комплексними модифікаторами нової генерації та методів їх діагностики» (2017-2019 р. реєстраційний №0112U002342), науковим керівником якої є завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, доцент Новіков С.М.

 

  Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва була утворена у 2017 році внаслідок об’єднання кафедр декоративно-прикладного мистецтва та образотворчого мистецтва. Ці кафедри були утворені у 2005 році у складі факультету декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва,  які на площах Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка забезпечували багатоступеневий рівень підготовки фахівців за освітнім рівнем “молодший спеціаліст ” – "бакалавр" – «спеціаліст» за спеціальністю „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” (галузь знань 0202 „Мистецтво”). До заснування та розвитку кафедр причетні професори С. В. Мельничук, І. М. Фодчук, Т. В. Марусик, Заслужений працівник освіти України Д. О. Козубовський.

  Вагомий внесок у становлення та розвиток академічної школи рисунку та живопису вклав доцент кафедри, Заслужений працівник освіти, член національної спілки художників України В.П. Жаворонков , який стояв у витоків формування навчальних методів фахових дисциплін. Його теоретична та мистецька спадщина відображає концепцію діяльності навчального закладу, що має на меті формування творчої особистості на засадах глибоко-національного народного мистецтва.

  На кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва наукова та навчальна діяльність зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (фахова кваліфікація – мистецтвознавець) забезпечуються забезпечується відомими в Україні та за її межами фахівцями - доцентами та професорами в галузі мистецтвознавства (Малина В.В.), Заслуженими художниками України, Заслуженими майстрами народної творчості (Жаворонкова М.І.), асистентами, кандидатами педагогічних наук (Гатеж Н.), декоративно-прикладного мистецтва (Фединчук О.), асистентами, здобувачами кандидатських дисертацій з мистецтвознавства (Толошняк О., Двірна О.), активними членами спілки Майстрів народної творчості України (Сідор Л.В., Генцар М.), які є носіями національної культури нашої держави та ведуть важливу просвітницьку діяльність по популяризації мистецьких народних традицій Буковини.

  Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва здійснює фахову підготовку фахівців за такими професійними спрямуваннями: художня вишивка, художня обробка дерева, художній метал (ювелірна та ковальська справа), художній розпис.

  Творчі роботи викладачів та студентів кафедри представлялася в Міністерстві освіти і науки України, у Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна", в Ясському національному університеті мистецтв „Джьордже Енеску”, де було підписано Рамкову угоду про співпрацю; в Сучавському університеті "Штефана чел Маре”, а також на багатьох українських та міжнародних виставках, конкурсах та фестивалях.

  З 1.09.2019 року на факультеті за ОР бакалавра навчаються 21 іноземний студент, зокрема: на кафедрі ДПОМ - 5 (з Китаю); на кафедрі будівництва - 10 (з Єгипту та Судану) та 1 магістр (з Німеччини); на кафедрі архітектури та містобудування  - 5 (з Алжиру, Афганістану, Мароко та Єгипту).

  На факультеті налагоджена тісна навчально-науково-методична співпраця з провідними закладами України, зокрема, з: Національним університетом «Львівська Політехніка», Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та ін.

  Періодично на базі факультету відбуваються практичні семінари з тем «Енергоефективних технологій», «Монтажу інженерних мереж», «Новітніх матеріалів у рамках всеукраїнського архітектурного фестивалю», зокрема:

  Семінар Академії  будівництва України на тему: «Актуальні питання проектування, експертизи проектно-кошторисної документації та будівництва» (2019);

  Міжнародний семінар щодо програм впровадження сонячної енергетики в Румунії (2018) (лектор з Румунії – Андрій Бежан - один з провідних лекторів Академії Ромстал (м. Бухарест), ініціатива семінару фірма Ромстал у Чернівцях);

  Інформаційний семінар "Реформи в сфері енергоефективності  – нові можливості для розвитку громад" з представниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, факультету АБДПМ та сектору енергоефективності GIZ (2018);

  Семінар від компанії Saint-Gobain. Змістом семінару було ознайомлення із міжнародним студентським конкурсом від компанії Saint-Gobain «Проектування мультикомфортного будинку – 2018»;та ін.

  Цикл навчально-практичних семінарів за участю лекторів з фірм “Wilo”, “Grundfos”, “Danfoss”, “Rehau”, “Kon”, “Viessmann”, “Vaillant” з метою підвищення рівня практичних знань, проведених компанією «Теплоцентр» на факультеті АБДПМ.

  Факультетом АБДПМ укладено відповідні угоди з Чернівецькими обласними організаціями Національної спілки архітекторів та художників України, угоду про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці з метою: реалізації спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних проектах міста); сприянню розвитку та популяризації архітектури міста, об'єднання зусиль по вирішенню творчих та соціально-економічних питань м. Чернівці.

  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва приймає активну участь у життєдіяльності міста. Неодноразові поїздки викладачів та студентів в університети країн Європи дають змогу постійно удосконалювати навчальний процес перейманням закордонного досвіду.


Міжнародні освітні та наукові зв’язки, програми обміну студентами

  Факультет має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі, Австрії, Німеччини, Румунії. Зокрема, в рамках німецько-українського проекту співпраці вищих навчальних закладів Чернівці – Любек "Партнерство в рамках історичної частини міста" (Німецька служба академічних обмінів DAAD, 2013-2017рр., реалізована програма практичного навчання студентів для реставрації старої частини міста Чернівці, оскільки архітектори в м. Любек мають великий досвід перепланування та здійснення реставрації будівель, охорони пам’ятників, планування середовища, оформлення вулиць та площ. Реставраційні досягнення у старовинній частині міста Любек зразково показують поле діяльності інженерів, планувальників та архітекторів, а також культурологів, суспільствознавців та фахівців з охорони пам’ятників, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО, і тому вимагають для обміну досвідом подальшого практично-орієнтованого розвитку навчального процесу в Чернівцях та Любеку.

  З 2019 року з Технічним університетом (м. Любек, Німеччина) виконується Міжнародний проект ERASMUS+.

  Наразі з Технічним університетом (м.Любек, Німеччина) укладено меморандум (26.03.2019 р.) про подальшу співпрацю в намірах подати у DAAD новий проект "Міжнародна мобільність і цифрове співробітництво".

  З 2018 року виконується новий проект ERASMUS+ з партнерами Бранденбурського університету технологій у м.Котбус (Німеччина).  У вересні 2019 року в рамках цього проекту у Блакитній залі Резиденції Буковинських митрополитів відбувся міжнародний воркшоп «Архітектура та містобудівний дизайн у існуючому контексті» за участі понад 50-ти магістрів з Брандербурського технічного університету, а також національного університету "Львівська політехніка", Київського національного університету будівництва та архітектури та Одеської академії будівництва та архітектури.

 

  Укладено договори про співпрацю про мобільність професорсько-викладацького/дослідницького персоналу та студентів з Ясським технічним університетом імені "Гєоргє Асакі" (TUIASI, Румунія), Ясським національним університетом "Джордже Єнеску" (Румунія).

  Виконується договір щодо підготовки студентів ЧНУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за навчальною програмою, що передбачає отримання подвійного диплома зі спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" з університетом Західного Анхоя м. Луань (Китай) (www.interof.chnu.edu.ua). Наразі на кафедрі ДПОМ здобувають мистецьку освіту 5 китайських студентів з Луанського університету (КНР).

  У 2016 році з німецьким представництвом програми для України Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GmbH) в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" (GIZ) укладено Договір про співробітництво з метою розробки і запровадження в Чернівецькому університеті навчальних програм за фахом "Міське планування" та надання підтримки в цьому процесі з боку GIZ. Проект фінансується Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO) та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної республіки Німеччина (BMZ). Реалізація проекту тривала з 01.01.2016 по 31.12.2018, яка у березні 2019 року визнана успішною та продовжена до 2022 року.

  У жовтні 2019 року три університети - Харківський національний університет міського господарства імені О. Бекетова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Придніпровська академія будівництва та архітектури отримали сертифікати на створення Енерго-інноваційного Хабу, реалізація якого здійснюватиметься у рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні» за фінансової підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Завдання факультету АБДАМ - це створення на базі Хабів просторів для навчання, співпраці, обміну досвідом, демонстрації та популяризації ідей у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, захисту навколишнього середовища та пом’якшення наслідків зміни клімату. Тут також буде відпрацьовуватись модель співпраці між закладами вищої, професійно-технічної освіти, школами та бізнесом з метою підготовки фахівців будівельної сфери зі знаннями та навичками впровадження енергоефективних технологій.

 

  Дружній колектив співробітників та студентів факультету запрошує на навчання всіх активних та небайдужих до мистецтва, архітектури та будівельної галузі абітурієнтів.

Детальна інформація за посиланням  http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

Контактний телефон (0372) 51-06-56 - деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

E-mail: fab,+п@p\я¤chnu.edu.ua

Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва: контактний телефон (03730) 2-26-81

E-mail: decorative.applied.art,+п@p\я¤ukr.net

м. Вижниця, вул. Невського 3Б.

Декан ФАБДПМ      Фодчук І.М.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster,+п@p\я¤chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.