Оновлено
2018-12-13
17:56

Загальна інформація про факультет
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

  Серед історичних міст України Чернівці займають особливе місце саме завдяки виключній художній якості ансамблевої забудови  історичної частини міста, наявності ансамблів резиденції Митрополитів Буковини і Далмації - православного релігійного центру Центральної та Південно – Східної Європи, ансамблям Ринкової та Театральної площ, вулиць, надзвичайно виразних просторових композицій на невичерпної множини варіації архітектурних рішень міської забудови. Ще однією відзнакою являється незвична для Центральної та Північної України віденська архітектурна школа. Імпорт архітектурних ідей здійснювався прямим шляхом, або опосередковано. До відомих авторів, творчий шліх яких пов`язаний з Чернівцями,  належать Ф.Фельнер та Г.Гельмер, Хуберт Гесснер, Оскар Ласке, Йосиф Главка.

 Отже, гармонійне ансамблеве архітектурне середовище Чернівців являється у своєму роді особливим явищем у ряді міст України.

 На даний момент в цілому по Чернівецькій області нараховується понад 1000 одиниць історичної забудови – пам`яток архітектури та історії, в тому числі по місту Чернівці - 626 нерухомих пам`яток: архітектури - 485, в тому числі  національного значення – 11. Середній вік історичних будинків перевищує 100 років.  Загальний стан історичної забудови та інженерних мереж потребує проведення робіт з комплексного та вибіркового капітального ремонту, реконструкції та реставрації.

 Робота по вивченню та виявленню пам`яток продовжується. У Чернівцях пам`ятки архітектури сконцентровані в центральній частині міста - історико-культурній заповідній території. На цій території, крім споруд вищої якості – пам`яток архітектури та історії, також розміщені  понад трьох тисяч споруд цінної фонової забудови, що формують історичне середовище міста. Площа історико-культурної заповідної території міста складає понад 226 га.

 У 2012 році успішно завершилася робота по включенню резиденції Буковинських митрополитів (головного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) до реєстру всесвітньої міжнародної культурної спадщини ЮНЕСКО.

 З метою підготовки необхідних фахівців, які будуть забезпечувати виконання архітектурно-реставраційних державних програм зі збереження історичної спадщини, ремонту та житлового фонду, не тільки по місту, але по Чернівецькій області, а також по західному регіону України  у 2008 році рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №70 від 28.03.2008р.) Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича було надано право підготовки бакалаврів за напрямками 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» (галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура»).

 У липні 2008 року утворено загальноуніверситетську кафедру будівництва та архітектури, на яку було здійснено перший набір абітурієнтів за напрямками 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста.

 У вересні 2013 року на базі  загальноуніверситетської кафедри будівництва та архітектури утворено факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва в складі кафедр архітектури, будівництва та відділення образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  в м. Вижниця.

 На даний час  на факультеті за кошти державного бюджету та за контрактом навчаються: на денній формі – 327 та на заочній – 96 студентів, зокрема: на кафедрі архітектури на денній формі навчаються 187 студентів;  на кафедрі будівництва - на денній - 66 та на заочній - 49 студентів; у відділенні факультету у м. Вижниця - денній – 74 та заочній - 47  студентів.

 У 2012 році після  ліцензування спеціальності 7.06010201 «Архітектура будівель і споруд» здійснено перший набір студентів за ОКР спеціаліста, а також на перший курс напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» бакалавра базі повної загальної середньої освіти.

 У 2015 році ліцензовано підготовку магістрів зі спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» та оголошено про перший набір. Термін навчання - 2 роки.

 Прийом  на напрям 6.060102 «Архітектура» на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 4 роки) здійснюється за сертифікатами ЗНО з української мови та математики, а також профілюючого творчого конкурсу з трьох окремих випробувань (рисунку, композиції та креслення).

 На скорочений термін навчання на напрям 6.060102 "Архітектура" можуть вступати абітурієнти на базі ОКР "молодший спеціаліст" зі спеціальностей 5.0120101 "Архітектура будівель і споруд", а також 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн". Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється протягом одного дня за фаховим комплексним вступним випробуванням: творчого конкурсу (клаузури) та теоретичного іспиту.

 Прийом на спеціальність 7.06010201 «Архітектура будівель і споруд»  за ОКР спеціаліста (1,5 року) – на основі  фахового комплексного іспиту.

 Прийом на спеціальність 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд»  за ОКР магістра (2 роки) – на основі іспиту з іноземної мови та фахового комплексного іспиту.

 Оцінювання фахового комплексного випробування здійснюється в межах 100 – 200 балів, і складається із суми балів теоретичного іспиту (від 0 до 40 балів) і творчого конкурсу (від 0 до 60 балів) за умови виконання мінімального рівня вимог (не менше 10 балів) по кожному з них. Умовою позитивного проходження вступного випробування вважається сумарна оцінка, яка перевищує 123 бали.

 У 2010 році на ліцензовано спеціальність 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» за ОКР спеціаліста та магістра.

 Прийом на навчання на напрям 6.060101 «Будівництво» за ОКР бакалавра здійснюється на базі ОКР молодшого спеціаліста, термін навчання - 2 роки, та на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 4 роки) за сертифікатами ЗНО з української мови, математики та фізики.

 Прийом на скорочений термін навчання (2 роки) на напрям 6.060101 "Будівництво" здійснюється на базі ОКР "молодший спеціаліст" зі спеціальностей: 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"; 5.6010102 «Монтаж промислового устаткування»; 5.06010103 «Будівництво гідротехнічних споруд»; 5.6010104 «Будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення»; 5.6010105 «Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд», 5.6010106  «Виготовлення металевих конструкцій»; 5.6010107 «Виготовлення будівельних деталей та конструкцій»; 5.6010108 «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»; 5.6010109 «Будівництво, обслуговування і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»; 5.6010110 «Будівництво мостів та інших штучних  споруд»; 5.6010111 «Будівництво тунелів  та метрополітенів»;  5.6010112 «Будівництво теплових і атомних електростанцій»; 5.6010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»; 5.6010114 «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»; 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн".

 Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за фаховим вступним випробуванням – теоретичним іспитом.

 Вступними випробуваннями на спеціальність 7., 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» за ОКР спеціаліста та магістра є: на спеціаліста – усний фаховий іспит; на магістра - – іспит з іноземної мови та усний фаховий іспит. Термін навчання: за ОКР спеціаліста 1- рік, магістра – 1,5 року.

 Оцінювання фахового вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою в межах 100 - 200 балів. Умовою позитивного проходження вступного випробування вважається оцінка, яка перевищує 123 бали.

 У відділенні факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  в м. Вижниця проводиться підготовка фахівців за ОКР бакалавра на напрям 6.020201 та спеціаліста зі спеціальності 7.02020801  «Декоративно-прикладне мистецтво». Прийом на навчання на напрям 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» за ОКР бакалавра здійснюється на базі ОКР молодшого спеціаліста, термін навчання - 2 роки, за ОКР спеціаліста – 1 рік. Вступними випробуваннями є фахові творчі іспити.

 Навчальний процес на кафедрах факультету забезпечують:

 На кафедрі архітектури: штатні - 4 доценти - кандидати архітектури, пед. наук, 2 фіз.-мат. наук, 3 доценти - без ступеню, 8 асистентів – випускники кафедри архітектури – магістри та провідні практикуючі архітектори, що мають відповіді сертифікати, сумісники – 4 професори, доктори архітектури та 3 доценти, кандидати архітектури. До навчального процесу також залучаються провідні архітектори та будівельники міста та області. Використовується також науково-педагогічний потенціал інших факультетів.

 У виставкових залах університету щорічно презентується всеукраїнська виставка "Кращих архітектурних об’єктів України". Традиційно до дня архітектора – 1 липня у виставковій залі (по вул. Франка 5) проводиться виставка кращих архітектурних проектів, урочисті збори та відзначення кращих студентів-архітекторів грамотами.

 На кафедрі будівництва навчальний процес забезпечують: штатні працівники: 2 доктори фізико –математичних наук, професори, 5 доцентів, з них 2 кандидати фізико -математичних наук та 3 технічних наук, 1 асистент – кандидат фізико-математичних наук, та 5 асистентів без ступеню, серед яких 3 аспіранти та 2 пошукувачі – всі випускники – магістри кафедри; сумісники – 2 професори, доктори технічних наук та 3 доценти, кандидати технічних наук, 1 заслужений будівельник України, а також 2 асистенти - провідні викладачі будівельного та політехнічного коледжів.

 Для належного підготовки фахівців активно використовується лабораторна база Державного підприємства "Чернівецький регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Буковинастандарт-метрологія"). Для спільного використання створена навчально – науково - дослідна випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

 З рядом архітектурних та будівельних організацій міста підписані відповідні угоди про співпрацю для використання їх виробничої бази для практичної підготовки студентів. Зокрема: укладено угоди про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці за такими основними напрямками:

  1. Реалізація спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних проектах міста);
  2. Спільна участь у виставках, конференціях та презентаціях архітектурно-будівельного напрямку;
  3. Реалізація спільних науково-дослідницьких проектів;
  4. Сприяння розвитку та популяризації архітектури міста, об'єднання  зусиль по вирішенню творчих та соціально-економічних питань м.Чернівці.

Укладено відповідні угоди з Чернівецькими обласними організаціями Національними спілками архітекторів та художників України  та домовлено про співпрацю за такими основними напрямками:

  1. Створення належних умов для проходження студентами ЧНУ рисувальної, обмірної та проектної практики в творчих майстернях, офісах членів Спілок та в проектних організаціях;
  2. Сприяння у виконанні курсових та дипломних проектів, забезпечення необхідними вихідними даними для проектування;
  3. Реалізація спільних архітектурних проектів (участь студентів в конкурсних проектах);
  4. Сторони можуть брати спільну участь у виставках, конференціях та презентаціях архітектурно-будівельного напрямку, а також запрошувати представників сторін для участі в зазначених заходах;
  5. Обидві сторони зобов’язуються вчасно інформувати один одного про заплановані заходи, проведення майстер-класів.

  На факультеті налагоджена тісна навчально-науково-методична співпраця з провідними закладами України, зокрема: Національним університетом «Львівська Політехніка», Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та ін.

 Факультет має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі, Австрії, Німеччини, зокрема з Університетом прикладних наук м. Любек (Німеччина), з 2013 року здійснюється проект в рамках програми DAAD «Практичні партнери історичного міста».

 Завдяки існуючим діловим контактам Архітектурного Форуму Любека (групи зацікавлених громадян та фахівців з архітектури та будівництва в м. Любеку) та кафедри будівництва та архітектури Чернівецького національного університету з 2010 року відбувалися зустрічі та партнерські контакти.

 У 2012 році завдяки Програмі «Сприяння демократії в Україні» DAAD було організовано два двотижневі компактні семінари, зосереджені на політичну тему «Демократія в будівництві», що були успішно проведені в Любеку та Чернівцях, за участі близько 25 німецьких та українських студентів та викладачів напряму «Архітектура та будівництво», в ході якого з’явився спільний інтерес до питань оновлення старих частин міст. Паралельно, товариством «архітектурний форум Любека» організовано, на даний момент п’тий рік поспіль, проходження двома практикантами стажування в архітектурних бюро в м. Любеку, фінансування до цих пір здійснюється з місцевих пожертвувань. На даний час вже 11 студентів факультету мали змогу пройти семестрове навчання в Університеті прикладних наук в м.Любек.

 З вересня 2013 року здійснюється проект в рамках програми DAAD «Практичні партнери історичного міста» між  Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Університетом прикладних наук у м.Любек (Німеччина). В рамках цього проекту діє програма проведення кожного семестрову спільних двотижневих студентських симпозіумів та воркшопів (для 15 кращих студентів для кожного з навчальних закладів та для 5-7 викладачів), на яких, почергово, об‘єднаними зусиллями готуються проекти в макетному вигляді для реконструкції, реновації чи перебудови окремих ділянок історичної частини м.Чернівці або м.Любек.
Для підняття професійного рівня та зближення навчальних програм з архітектури та будівництва у січні 2015 року 7 викладачів факультету пройшли двотижневі курси підвищення кваліфікації з профілюючих дисциплін в Університеті прикладних наук м.Любек. Велика увага була присвячена тісному зв’язку між навчанням з теоретичної та практичної підготовки студентів на підприємствах та фірмах  будівельного виробництва, в архітектурних та конструкторських бюро, будівельних фірмах та майданчиках, підприємствах галузі виробництва будівельних матеріалів.

 У вересні 2015 року заплановано здійснити в рамках проекту DAAD  за участю спільної українсько-німецької делегації (по 25 студентів та викладачів з кожної сторони) архітектурну екскурсію по історичним забудовам м. Відень (Австрія) та м.Дрезден (Німеччина), а в м. Любек провести симпозіум по реконструкції забудови, яка знаходиться в історичній частині. Реставраційні досягнення в старому м. Любека зразково вказують на поле діяльності інженерів, планувальників та архітекторів, а також культурологів, суспільствознавців та фахівців з охорони пам’ятників, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО, і тому вимагають для обміну досвідом  подальшого практично-орієнтованого розвитку навчального процесу в м. Чернівцях та м. Любеку.

Декан ФАБДПМ Фодчук І.М.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterzњЌ@? в®lchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.