Оновлено
2020-02-27
18:23

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про факультет
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – один із найстаріших класичних університетів в Україні. Сьогодні в Університеті функціонує 2 інститути та 11 факультетів, серед яких є факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

  Історія факультету розпочинається з 2008 року, коли рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №70 від 28.03.2008р.) Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича було надано право на підготовку бакалаврів за напрямками 6.060101 "Будівництво" та 6.060102 "Архітектура" (галузь знань 0601 "Будівництво та архітектура") і здійснено перший набір абітурієнтів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста.

  Перший випуск будівельників спеціалістів та магістрів зі спеціальності "Промислове і цивільне будівництво" відбувся у 2012; архітекторів спеціалістів зі спеціальності "Архітектура будівель і споруд" у 2013, а магістрів у 2017; бакалаврів з декоративно-прикладного мистецтва - у 2005, а мистецтвознавців магістрів зі спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" у 2018 роках.

  У вересні 2013 року на базі загальноуніверситетської кафедри архітектури та будівництва і факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в м. Вижниця утворено факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва в складі кафедр архітектури, будівництва, а також образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

  У 2018 році на базі кафедри архітектури утворено кафедру архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і кафедру містобудування та урбаністики.

  Факультет створений з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть забезпечувати виконання інженерно-конструктивних, архітектурно-проектувальних та дизайнерських рішень в галузі будівництва.


  Наразі на факультеті здійснюється освітня діяльність за такими акредитованими спеціальностями:

  191 Архітектура та містобудування  (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр (очна форма навчання):

  фахова кваліфікація - архітектор, архітектор-проектувальник; дизайнер інтер’єру та екстер’єру; графічний дизайнер; архітектор-реставратор;

  192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр (очна та заочна форма навчання):

  фахова кваліфікація - інженер-будівельник, інженер-конструктор; інженер-кошторисник; інженер-технолог;

  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр (очна та заочна форма навчання):

  фахова кваліфікація - мистецтвознавець.


  Навчальний процес на кафедрах містобудування та урбаністики, архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також на кафедрі будівництва забезпечують професори, доктори архітектури, мистецтвознавства, технічних та фізико-математичних наук, доценти, кандидати архітектури, технічних та фізико-математичних наук, а також Заслужені архітектори, художники та будівельники України, асистенти. До навчального процесу залучаються провідні практикуючі архітектори та будівельники міста та області. Застосування практичних навичок студентів забезпечують лабораторії факультету: "Діагностики будівельних конструкцій і матеріалів", "Комп’ютерного та автоматизованого проектування", спеціалізовані аудиторії макетування, скульптури, рисунку, живопису та інші. Використовується і навчально-педагогічний та науковий потенціал інших факультетів та університетів.

  Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва здійснює фахову підготовку фахівців за такими професійними спрямуваннями: художня вишивка, художня обробка дерева, художній метал (ювелірна та ковальська справа), художній розпис. Освітньо - мистецька діяльність забезпечується відомими в Україні та за її межами фахівцями – Заслуженими художниками України, Заслуженими майстрами народної творчості та діячами культури України, а також доцентами та професорами в галузі мистецтвознавства, які є носіями національної культури нашої держави та ведуть важливу просвітницьку діяльність з популяризації мистецьких народних традицій Буковини.

  Творчі роботи викладачів та студентів кафедри представлялася в Міністерстві освіти і науки України, у Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна", у Ясському національному університеті мистецтв „Джьордже Енеску”, де було підписано Рамкову угоду про співпрацю; у Сучавському університеті "Штефана чел Маре", а також на багатьох українських та міжнародних виставках, конкурсах та фестивалях.


  Вступна компанія у 2018 році дозволила не тільки зберегти кадровий потенціал факультету, але й дещо його наростити.

  Контингент студентів на ФАБДПМ наразі налічує 500 осіб, зокрема, денної форми – 384 (за держбюджетом - 228; за кошти фізичних осіб - 156), заочної - 116 (за держбюджетом - 6; за кошти фізичних осіб – 110).

  У порівнянні з 2017 роком зріс контингент магістрів на 30 осіб (до 146), але на стільки ж зменшився контингент бакалаврів.

  Водночас, з 01.09.2018 року на факультеті за ОР бакалавра навчаються 14 іноземних студентів, зокрема: на кафедрі ДПОМ - 4 (з Китаю); на кафедрі будівництва - 7 (з Єгипту) та 1 магістр (з Німеччини); на кафедрі архітектури та містобудування  - 2 (з Алжиру та Єгипту).

  На кафедрах архітектури та збереження об`єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і містобудування та урбаністики за освітньо-професійною програмою "Архітектура будівель і споруд" зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування  (освітні рівні: бакалавр, очна та заочна форми навчання; магістр, очна форма навчання) навчаються 220 студентів (108 – держбюджет та 112 – за контрактом);

  На кафедрі будівництва за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами "Промислове та цивільне будівництво" зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітні рівні: бакалавр, магістр, очна та заочна форма навчання) навчаються 173 студенти (денна форма - 125 (98 держбюджет, 27 – за контрактом), заочна форма – 48);

  На кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва за освітньо-професійною програмою "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  (освітні рівні: бакалавр, магістр, очна та заочна форми навчання) навчаються 107 студентів (денна форма - 64 (16 – держбюджет, 48 – за контрактом), заочна форма – 43).

 

  На факультеті налагоджена тісна навчально-науково-методична співпраця з провідними закладами України, зокрема, з: Національним університетом "Львівська Політехніка", Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та ін.

  Неодноразово протягом навчального процесу на базі факультету відбуваються практичні семінари з тем "Енергоефективних технологій", "Монтажу інженерних мереж", "Новітніх матеріалів у рамках всеукраїнського архітектурного фестивалю".

 

  Факультетом АБДПМ укладено угоду про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці за такими основними напрямками:

  1. Реалізація спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних проектах міста);
  2. Спільна участь у виставках, конференціях і презентаціях архітектурно- будівельного напрямку;
  3. Реалізація спільних науково-дослідницьких проектів;
  4. Сприяння розвитку та популяризації архітектури міста, об'єднання зусиль по вирішенню творчих та соціально-економічних питань м. Чернівці.

  Укладено відповідні угоди з Чернівецькими обласними організаціями Національної спілки архітекторів та художників України.


  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва приймає активну участь у життєдіяльності міста. Неодноразові поїздки викладачів та студентів в університети країн Європи дають змогу постійно удосконалювати навчальний процес перейманням закордонного досвіду.


Міжнародні освітні та наукові зв’язки, програми обміну студентами


  Факультет має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі (Краківська політехніка), Австрії, Німеччини.

  Зокрема, в рамках Німецької академічної служби обмінів (DAAD) з 2013 по 2017 роки з Технічним університетом (м. Любек, Німеччина) здійснювався проект "Практичні партнери історичного міста" (http://www.b-tu.de/).

  У рамках німецько-українського проекту співпраці вищих навчальних закладів Чернівці – Любек "Партнерство в рамках історичної частини міста" (Німецька служба академічних обмінів DAAD, 2013-2017рр, http://www.ukraine-bauen.de/home/) реалізована програма практичного навчання студентів для реставрації старої частини міста Чернівці, оскільки архітектори в м. Любек мають великий досвід перепланування та здійснення реставрації будівель, охорони пам’ятників, планування середовища, оформлення вулиць та площ. Реставраційні досягнення у старовинній частині міста Любек зразково показують поле діяльності інженерів, планувальників та архітекторів, а також культурологів, суспільствознавців та фахівців з охорони пам’ятників, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО, і тому вимагають для обміну досвідом подальшого практично-орієнтованого розвитку навчального процесу в Чернівцях та Любеку.

  З 2018 року з Технічним університетом (м. Любек, Німеччина) виконується Міжнародний проект ERASMUS+ .

  Наразі з Технічним університетом (м.Любек, Німеччина) укладено меморандум (26.03.2019) про подальшу співпрацю в намірах подати у DAAD новий проект "Міжнародна мобільність і цифрове співробітництво".

  З 2019 року виконується новий проект ERASMUS+ з партнерами Бранденбурського університету технологій у м.Котбус (Німеччина) та КНУБА (факультет містобудування та урбаністики) (www.interof.chnu.edu.ua). 

  Укладено договори про співпрацю про мобільність професорсько-викладацького/дослідницького персоналу та студентів з Ясським технічним університетом імені "Гєоргє Асакі" (TUIASI, Румунія), Ясським національним університетом "Джордже Єнеску" (Румунія).

  Виконується договір щодо підготовки студентів ЧНУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за навчальною програмою, що передбачає отримання подвійного диплома зі спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" з університетом Західного Анхоя м. Луань (Китай) (www.interof.chnu.edu.ua).

  Наразі на кафедрі ДПОМ здобувають мистецьку освіту 4 китайських студенти з Луанського університету (КНР).

  У 2016 році з німецьким представництвом програми для України Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GmbH) в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" (GIZ) укладено Договір про співробітництво з метою розробки і запровадження в Чернівецькому університеті навчальних програм за фахом "Міське планування" та надання підтримки в цьому процесі з боку GIZ. Проект фінансується Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO) та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної республіки Німеччина (BMZ). Реалізація проекту тривала з 01.01.2016 по 31.12.2018, яка у березні 2019 року визнана успішною та продовжена до 2020 року.

  Дружній колектив співробітників та студентів факультету запрошує на навчання всіх активних та небайдужих до мистецтва, архітектури та будівельної галузі абітурієнтів.

Детальна інформація за посиланням  http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

Контактний телефон (0372) 51-06-56 - деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

E-mail: fabЁ8?-¦@¶‘_chnu.edu.ua

Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва: контактний телефон (03730) 2-26-81

E-mail: decorative.applied.artЁ8?-¦@¶‘_ukr.net

м. Вижниця, вул. Невського 3Б.

Декан ФАБДПМ Фодчук І.М.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЁ8?-¦@¶‘_chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.