Оновлено
2019-07-11
14:52

Яремчук Іванна Володимирівна

Яремчук Іванна Володимирівна

Посада: асистент, заступник декана з наукової роботи

Додаткова інформація:

Дата народження: 17 січня 1991 р.

Освіта:  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича фізичний факультет спеціальність "Фізика" – 2012 рік (магістр);

Аспірантура спеціальність 01.04.07 – 2015 рік (дисертація подана в спецраду Д76.051.01);

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича факультет архітектури будівництва та декоративно-прикладного мистецтва спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" – 2018 рік (магістр).

Напрям роботи: Метрологія і стандартизація, Числові методи в інженерних розрахунках.

Список публікацій: автор 13 наукових робіт, з них 12 в міжнародних та вітчизняних рейтингових журналах (PSS, SPIE, металофізика) та у збірниках матеріалів міжнародних та вітчизняних конференцій.

Методист заочного відділення факультету.

 

Основні публікації:

 

  1. I.M.Fodchuk, The Features of X-Ray Topographic Contrast Formation in Silicon with Dislocation Clusters / Fodchuk I.M., Novikov S.N., Fedortsov D.G., Struk A.Ya., YaremchukI.V. // Crystallography Reports. 2013. Vol. 58. No. 7.pp. 976–983.
  2. I.M.Fodchuk, Direct and inverse problems in X-ray three-crystal triple Laue case interferometry / Fodchuk I.M., Novikov S.N., YaremchukI.V. // Applied optics. 2016. Vol. 55. No. 12.pp. B120-B125.
  3. И.М. Фодчук, Воспроизведение остаточного деформационного поля в кристалле-анализаторе LLL-интерферометра / Фодчук И.М., Новиков С.Н., Яремчук И.В. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. –Т. 38, № 3. – С. 389-403.
  4. С.В. Баловсяк, Спосіб визначення величини деформаційних полів кристала на основі Х-променевого муарового зображення в кремнієвому LLL-інтерферометрі / Баловсяк С.В., Литвин П.М., Фодчук І.М., Яремчук І.В. // Патент на корисну модель 121378 Україна, МПК G01T 1/16, G06F 17/00, G06F 17/17. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201702011; заяв. 02.03.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23/2017.
  5. С.В. Баловсяк, Анализ рентгеновских муаровых изображений деформированных кристаллов по радиальным распределениям энергетического спектра Фурье / Баловсяк С.В., Новиков С.Н., Яремчук И.В., Фодчук И.М. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2018. – в друці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterжkеЌA@fуј;chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.