Оновлено
2020-02-27
18:23

Янчук Іванна Володимирівна

Янчук Іванна Володимирівна

Посада: асистент, заступник декана з наукової роботи

Курси, що читає:

- Метрологія і стандартизація

- Числові методи в інженерних розрахунках

- Керівник асистентської та виробничої практик

Додаткова інформація:

Дата народження: 17 січня 1991 р.

Методист заочного відділення факультету, член Вченої ради факультету.

Освіта:

- Магістр (2012 р.) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича фізичний факультет спеціальність «Фізика»;

- Аспірант (2012-2015 рр.) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук спеціальність 01.04.07 «Фізика твердого тіла»;

- Магістр (2018 р.) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича факультет архітектури будівництва та декоративно-прикладного мистецтва спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Дисертація за темою: «Фазоконтрастні Х-променеві томографія та інтерферометрія структурних порушень у кристалах» прийнята до захисту в спецраді Д76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
 

Основні наукові публікації

1. Баловсяк С.В., Новиков С.Н., Яремчук И.В., Фодчук И.М., Анализ рентгеновских муаровых изображений деформированных кристаллов по радиальным распределениям энергетического спектра Фурье // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – Т.41, №3. – c.389-402.

2. Novikov S., Balovsyak S., Yaremchuk I., Romankevich V., Reconstitution of Strain Distribution from X-Ray Moirй Images by Characteristics of the Fourier Energy Spectrum // ХVIІ Міжнародна фрейківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. Матеріали.Івано-Франківськ – 20-25 травня 2019. – c.161.

3. Fodchuk I., Balovsyak S., Novikov S., Yaremchuk I., Romankevych V., Residual strain reconstruction from X-ray moiré images through the radial distribution of Fourier power spectrum // Program of the 14th International Conference on Correlation Optics (16-19 September 2019, Chernivtsi, Ukraine). – M 21.

4. Fodchuk I., Balovsyak S., Novikov S., Yaremchuk I., Calculation of force distribution based on X-ray moire images // X-TOP 2018 – the 14th Biennial Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Imaging Bari, 3th – 7th September 2018.

5. Баловсяк С.В., Литвин П.М., Фодчук І.М., Яремчук І.В., Спосіб визначення величини деформаційних полів кристала на основі Х-променевого муарового зображення в кремнієвому LLL-інтерферометрі // Патент на корисну модель 121378 Україна, МПК G01T 1/16, G06F 17/00, G06F 17/17. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201702011; заяв. 02.03.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23/2017.

6. Balovsyak S., Fodchuk I., Novikov S., Yaremchuk I., The Fourier energy spectrum for moiré images arising under the action of concentrated forces // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем. Матеріали XVI Міжнародної конференції МКФТТПН-XVI. м. Яремча Івано-Франківська обл, 15-20 травня 2017 р. – c.357.

7. Fodchuk I.M., Novikov S.N., Yaremchuk I.V., Direct and inverse problems in X-ray three-crystal triple Laue case interferometry // Applied optics. – 2016. –Vol.55. – No.12. – P.B120-B125.

8. Фодчук И.М., Новиков С.Н., Яремчук И.В., Воспроизведение остаточного деформационного поля в кристалле-анализаторе LLL-интерферометра // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т.38, №3. – c.389-403.

9. Новіков С.М., Фодчук І.М., Раранський М.Д., Шафранюк В.П., Струк Я.М., Яремчук І.М., Відтворення можливих джерел залишкових деформацій в рентгенівському три кристальному LLL-інтерферометрі // Тези доповідей VII Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФН-7), Дніпро, Україна, 26-30 вересня 2016. – c.401-402.

10. Fodchuk I., Novikov S., Raransky M., Shafranuyk V., Yaremchuk I., Long-Range Interaction of Residual Deformation Fields in the X-Ray Triple-Crystalline LLL-Interferometer // 13th Biennial Conference on High-Resolution X-ray Diffraction and Imaging. (XTOP 2016). Materials structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, Brno, Czech Rebublic, 4th – 8th September – Vol.23, No.3, 2016. – P.302.

11. Fodchuk I.M., Novikov S.N., Yaremchuk I.V., Reconstruction of nature of elastic fields from moiré patterns in the X-ray interferometry // The Twelfth International Conference «Correlation Optics 2015», Ukraine, Chernivtsi, September 14-18, 2015.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterьЪ…s•@—•©їchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.