Оновлено
2018-02-09
13:40

 

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

 

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва

(АБДПМ)

запрошує на навчання

випускників шкіл, коледжів, училищ, технікумів, ліцеїв та інших навчальних закладів
за напрямами:

191 Архітектура та містобудування  (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр (очна форма навчання);

192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр (очна та заочна форма навчання);

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (очна та заочна форма навчання).

 

Умови вступу на навчання

  Для прийому абітурієнтів у 2017 пропонуються наступні спеціальності та терміни навчання:

  1. Прийом на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» (галузь знань 19 Архітектура і будівництво) за ОР бакалавра:

  а) на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 4 роки) здійснюється за сертифікатами ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0.2) та математики (ваговий коефіцієнт 0.2) а також профілюючого творчого конкурсу з трьох окремих випробувань (рисунку, композиції та креслення), (ваговий коефіцієнт 0.45).

  б) на скорочений термін навчання (3 роки) можуть вступати абітурієнти на базі ОКР "молодший спеціаліст" зі спеціальностей 5.0120101 "Архітектура будівель і споруд", а також 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн". Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється протягом одного дня за фаховим комплексним вступним випробуванням: творчого конкурсу (клаузури) та теоретичного іспиту.

  в) для інших категорій вступників  на базі ОКР "молодший спеціаліст" додатково до комплексного вступного випробування проводиться співбесіда.

  2. Прийом на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» за ОР магістра (термін навчання – 2 роки) – на основі фахового творчого іспиту та  іспиту з іноземної мови (тестування).

  3. Прийом на навчання на спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (галузь знань 19 Архітектура і будівництво) за ОР бакалавра здійснюється:

  а) на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 4 роки) за сертифікатами ЗНО: з української мови (ваговий коефіцієнт 0.25); математики (ваговий коефіцієнт 0.35),  фізики  або географії (ваговий коефіцієнт 0.25).

  б) на скорочений термін навчання (2 роки) на базі ОР молодшого спеціаліста зі спеціальностей: 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"; 5.6010102 «Монтаж промислового устаткування»; 5.06010103 «Будівництво гідротехнічних споруд»; 5.6010104 «Будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення»; 5.6010105 «Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд», 5.6010106 «Виготовлення металевих конструкцій»; 5.6010107 «Виготовлення будівельних деталей та конструкцій»; 5.6010108 «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»; 5.6010109 «Будівництво, обслуговування і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»; 5.6010110 «Будівництво мостів та інших штучних  споруд»; 5.6010111 «Будівництво тунелів  та метрополітенів»;  5.6010112 «Будівництво теплових і атомних електростанцій»; 5.6010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»; 5.6010114 «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»; 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн";

  4. Прийом на навчання на спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія за ОР магістра (термін навчання - 2 роки) здійснюється на основі фахового іспиту (тестування) та іспиту  з іноземної мови (тестування).

  5. Прийом на навчання на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (галузь знань 02 «Культура і мистецтво» за повної середньої освіти на ОР бакалавра:

  а) на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 4 роки) здійснюється за сертифікатами ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0.2) та історії (ваговий коефіцієнт 0.2), а також профілюючого творчого конкурсу з рисунку (ваговий коефіцієнт 0.45).

  б) на скорочений термін навчання (2 роки) на базі ОКР молодшого спеціаліста зі спеціальностей 5.02020501 Образотворче мистецтво*, 5.02020701 Дизайн, 5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво*, 5.02010401 Народна художня творчість. Вступне випробування - фаховий творчий іспит.

  б) для інших спеціальностей за ОКР молодшого спеціаліста, що не входять у перелік пункту a) – термін навчання – 3 роки.

 

Історія

  Історія факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва (АБДПМ) розпочинається з 2008 року, коли рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №70 від 28.03.2008р.) Чернівецькому національному  університету імені Юрія Федьковича було надано право на підготовку бакалаврів за напрямками 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» та здійснено перший набір студентів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста. Перший випуск бакалаврів будівельників - у 2010 р., архітекторів  у 2011 р., магістрів  будівельників – у 2011, архітекторів – у 2017 рр.

  У вересні 2013 року на базі загально університетської кафедри архітектури та будівництва та факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в м. Вижниця було утворено факультет АБДПМ у складі кафедр архітектури, будівництва, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

   Декан факультету – Ігор Михайлович Фодчук, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фіз.-мат. наук, професор.

  На сьогодні факультет займає гідне місце серед провідних факультетів ЧНУ та здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі будівництва, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва.

 

Навчальний процес

  На факультеті АБДПМ наразі навчається 528 студентів, зокрема, денної форми – 428 (за держбюджетом - 260; за кошти фізичних осіб -170), заочної- 100 (за держбюджетом - 7; за кошти фізичних осіб – 93). За три останні роки контингент студентів зріс у два рази. Зокрема, у 2016 році контингент студентів денної форми навчання збільшився на 60 осіб.

  В усіх лабораторіях ФАБДПМ забезпечена система безпровідного зв’язку Wi-Fi.

  Наповнюється відповідним обладнанням  лабораторії неруйнівної діагностики будівельних матеріалів та конструкцій, будівельної фізики, художня майстерня, відповідні аудиторії архітектурного проектування  і. т.п;

  У прибудові до корпусу №8 створена первинна (мінімально необхідна) матеріальна база та оснащена пристроями, придбаних за кошти  проекту DAAD (понад 300000 грн) – лабораторія експертизи та діагностики стану будівельних матеріалів, також є 3 комп’ютерні класи (загалом біля 40 комп’ютерів), електронна бібліотека, архів.

  Завершується формування каталогу електронної бібліотеки, та програмне забезпечення для дистанційної освіти.

  На факультеті навчальний процес забезпечують 15 професорів, доктори наук, 11 доцентів, кандидати наук, асистенти та аспіранти.

  Навчання студентів з фахових дисциплін відбувається у сучасних, просторих та зручних аудиторіях 8 навчального корпусу ЧНУ, де окрім лекційних, використовуються спеціалізовані аудиторії макетування, скульптури, рисунку, живопису та інші. Факультет має декілька комп’ютерних класів з сучасною технікою та програмним забезпеченням, власну залу для проведення конференцій. Широко застосовується навчально-педагогічний та науковий потенціал інших факультетів.

  Для забезпечення високого рівня фахової підготовки випускників факультету, для керівництва атестаційними роботами магістрів та спеціалістів крім досвідчених викладачів ЧНУ залучаються науковці та викладачі інших провідних ВНЗ України (Національний університет «Львівська Політехніка», Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) та ін).

  Залучення до навчального процесу провідних практикуючих архітекторів та будівельників міста і області дозволяє студентам більш ефективно опановувати обрані спеціальності та вдосконалювати свої практичні навички.

 

Навчальні та наукові зв’язки, програми обміну студентами

  Наш факультет підтримує постійні наукові, навчальні та творчі зв’язки з багатьма ВНЗ України та Європейського Союзу (Німеччина, Польща, Австрія, Румунія та інші), які здійснюють підготовку фахівців у галузі будівництва та архітектури.


  В рамках проекту DAAD налагоджена тісна співпраця з Університетом прикладних наук в м.Любек (Німеччина). Починаючи з 2010 року 2-3 кращих студенти архітектори та будівельники проходять семестрове стажування  в архітектурних бюро м.Любек  (Німеччина).

  Завдяки реалізації декількох програм співробітництва та обміну студентами з європейськими партнерами, наші студенти мають можливість не тільки приймати участь у конференціях, а й проходити навчання в європейських навчальних закладах, що дозволяє отримувати додаткові знання з обраної спеціальності та вивчати досвід європейських країн у галузі будівництва та архітектури.

  Факультетом укладено угоди про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури Чернівецької міської ради, Чернівецькими обласними організаціями Національної спілки архітекторів та художників України. Це дає можливість нашим студентам разом з викладачами приймати участь у конкурсних архітектурних проектах міста, виставках, конференціях та презентаціях архітектурно-будівельного напрямку.

  На базі факультету проведено ряд українських та міжнародних семінарів провідних будівельних та проектувальних фірм, майстер класів провідних українських та зарубіжних архітекторів. Зокрема, у 2016 році на базі факультету проведено Міжнародний 25-ОГЛЯД+КОНКУРС дипломних робіт випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів. Участь в огляді та конкурсі прийняло із 20 навчальних закладів близько 130-ти представників  з Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Рівного, Івано-Франківська, Краматорська та Дублян, а також іноземні навчальні заклади з Німеччини, Польші, Канади, Румунії, Молдови. Всього представлено 278 дипломних та 85 конкурсних робіт. Студенти - бакалаври кафедри архітектури здобули 7 дипломів першого ступеню та 6 – дипломів 2-го ступеню.

  Протягом року на базі факультеті відбулося  ряд наукових семінарів провідних фірм по енергозберігаючих технологіях, зокрема, відбувся семінар компанії "Реммерс" на тему "Відновлення та реставрація фасадів", а на території житлового комплексу «Водограй» - творчий воркшоп «Арт-хакатон»  - це дводенний брейнштормінг, під час якого близько 50 архітекторів, геодезистів, будівельників, дизайнерів працювали над концепцією благоустрою південної частини парку «Жовтневий».

 

Працевлаштування

  Факультет АБДПМ надає можливість випускникам отримати визнаний у країнах Європи диплом про вищу освіту державного зразка, що відкриває широкі можливості працевлаштування як закордоном так і в Україні, отримання стабільної і високої заробітної плати.

  Завдяки глибоким знанням з теоретичної та практичної підготовки, використання сучасних методів та засобів навчання на факультеті, наші випускники завжди затребувані на вітчизняних та закордонних підприємствах будівельної галузі, архітектури, проектних установах, відділах капітального будівництва підприємств, архітектурних відділах населених пунктів, організацій та установ.

 

 
Шановні абітурієнти!

 

Cаме зараз Ви стоїте перед складним вибором вищого навчального закладу та спеціальності, яка приноситиме не тільки хороший заробіток, але й задоволення. Нам щиро хочеться допомогти Вам правильно зробити цей вибір!

 

Ми з радістю запрошуємо Вас на навчання до найперспективнішого Університету сьогодення!

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва чекає на Вас!

ЗА НАМИ МАЙБУТНЄ!


 


 

Контакти

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
+380+(0372)51-06-56

кафедра будівництва +380 (0372) 51-06-55
кафедра архітектури +380(0372) 51-06-43
кафедра декоративно-прикладного мистецтва +38(03730) 2-26-81
кафедра образотворчого мистецтва +38(03730) 2-26-81
деканат www.arhibud.chnu.edu.ua

Адреса:
Україна, м. Чернівці,
вул. Рівенська 14, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультет АБДПМ
Адреса:
для листування:
58000, Україна, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського 2, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультет АБДПМ

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster_µѓ-l,@E‹Ѓ5chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.